slide bun

Biroul executorului judecatoresc
Neatu Madalina AngelaIntrebari Frecvente

1Cum se desfasoara executarea silita?

Executarea silita se desfasoara prin:urmarirea bunurilor mobile si imobile ale debitorului sau tertilor tinuti sa raspunda, in conditiile legii, pentru obligatiile debitorului, in scopul indestularii creditorilor, predarea catre creditor a bunurilor, prevazute in titlul executoriu, ce sunt detinute fara drept de debitor sau prin alte masuri prevazute de lege. Pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in plata unei sume de bani, predarea unui un ori a folosintei acestuia, desfiintarea unei constructii, a unei plantatii ori a altei lucrari, incredintarea minorului, stabilirea locuintei si vizitarea acestuia sau in luarea unei alte masuri stabilite prin titlul executoriu.

2Ce este un titlu executoriu?

Executarea silita se poate efectua numai in temeiul unui titlu executoriu, de exemplu: hotarari judecatoresti definitive, hotarari judecatoresti executorii, inscrisuri autentice, titlurile de credit, incheierile si procesele-verbale emise de executorul judecatoresc, titlurile executorii europene etc

3Ce acte sunt necesare pentru declansarea procedurii de executare silita?

Creditorul care doreste sa puna in executare un titlu executoriu valabil are nevoie de urmatoarele acte: cererea de executare silita adresata BEJ Neatu Madalina Angela, titlul executoriu in original sau in copie legalizata, taxa de timbru.

4Ce acte sunt necesare pentru comunicarea unei notificari?

Pentru comuniarea unei notificari este nevoie de urmatoarele acte: notificarea in 3 exemplare si o cerere adresata BEJ Neatu Madalina Angela.

5Care este competenta teritoriala a BEJ Neatu Madalina Angela?

BEJ Neatu Madalina Angela desfasoara activitati procedurale de executare silita in judetele Olt, Dolj, Gorj si Mehedinti, adica in circumscriptia Curtii de Apel Craiova.