parallax background
 

Competenta si Servicii

Executari silite directe:
 • evacuare
 • punere in posesie
 • incredintare minor
 • stabilire domiciliu minor
 • vizitare minor
 • predare bun
 • Executari silite indirecte:
 • urmarire bunuri mobile
 • urmarire bunuri imobile
 • recuperare amiabila creante
 • notificare acte judiciare si extrajudiciare
 • aplicare masuri asiguratorii dispuse de catre instantele judecatoresti
 • popriri
 • executari recolte prinse in radacini
 • RECUPERAREA AMIABILA

  În absenţa unui titlu executoriu, pentru a evita durata acţiunilor judiciare, sau pentru a nu deteriora relaţiile comerciale cu clienţii dumneavoastră aflaţi în dificultate de plată puteţi opta pentru recuperarea creanţelor pe cale amiabilă.

  Procedura se realizează în multe etape:

 • investigarea solvabilităţii debitorului dumneavoastră persoană fizică sau juridică;
 • notificarea şi contactarea debitorului;
 • facilitarea întâlnirii părţilor la sediul biroului şi negocierea modalităţilor de plată favorabile;
 • deplasări la sediul/domiciliul debitorului.
 • Dacă demersurile amiabile nu vor da rezultate şi veţi opta pentru executarea silită veţi avea avantajul că executorul judecătoresc, singurul competent să deruleze ambele operaţiuni, va cunoaşte exact situaţia debitorului dumneavoastră şi mijloacele pe care le are la îndemână pentru recuperarea creanţei.

  EXECUTAREA HOTARARILOR

  Executorul judecătoresc este singurul organ de executare competent pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prevăzute în hotărârile judecătoreşti.

  Exemplificăm obligaţii cuprinse în hotărâri judecătoreşti ce pot fi realizate prin intermediul biroului nostru:

 • plata sumelor de bani;
 • predarea bunurilor mobile (hotărâri de obligare la predarea sau restituirea unui bun, privind atribuirea unor bunuri mobile ca urmare a partajului sau ieşirii din indiviziune);
 • predarea silită a bunurilor imobile (hotărâri date în acţiuni în revendicare sau posesorii, hotărâri ce dispun evacuarea din imobil sau reintegrarea în spaţiu, hotărâri de desfiinţare a unui contract translativ al dreptului de proprietate cu repunerea în situaţia anterioară, hotărâri de atribuire a unui imobil ca urmare a partajului sau ieşirii din indiviziune);
 • obligaţii de a face sau de a nu face (diferenţiem hotărâri ce cuprind obligaţii de a face sau de a nu face ce nu implică faptul personal al debitorului, cum ar fi: ridicarea unor materiale, demolarea unei construcţii, desfiinţarea unei lucrări, etc. şi hotărâri ce nu pot fi îndeplinite de alte persoane decât debitorul: hotărâri privind reintegrarea în muncă a salariatului, obligarea unei instituţii de a întocmi un act etc.);
 • măsuri privind stabilirea domiciliului, încredinţarea sau vizitarea minorului.